Prostowniki galwaniczne

prostownik galwaniczny

Prostowniki galwaniczne, czyli generatory lub prostowniki prądu stałego, to urządzenia służące do przekształcania prądu zmiennego z jednego napięcia na drugie, zwykle wyższe lub niższe. Działają one dzięki wykorzystaniu pary elektrod zanurzonych w roztworze elektrolitu, który przewodzi prąd tylko wtedy, gdy między jego końcami występuje różnica napięć. Elektrolit może być cieczą lub gazem i często jest mieszaniną wody i soli jonowych, a najczęściej stosowany w procesach przemysłowych jest kwaśny roztwór kwasu siarkowego, a najpowszechniej spotykane elektrody wykonane są z miedzi.

Do najważniejszych zalet stosowania prostowników galwanicznych w stosunku do innych typów obwodów prostowniczych, jest ich zdolność do pracy przy bardzo wysokich częstotliwościach bez utraty dużej mocy z powodu strat wynikających z oporu wewnętrznego.

Produkcja prostowników galwanicznych

Produkujemy prostowniki galwaniczne, opierając się na starych sprawdzonych zastosowaniach, gwarantujących niezawodność tj. wykonujemy prostowniki oparte na transformatorach i przekształtnikach tyrystorowych i tyrystorowo-diodowych. Zastosowane w urządzeniach transformatory wykonane są z dużym zapasem, jeśli chodzi o przekrój uzwojeń. Ponadto półprzewodniki również mają duży zapas mocy.

Serwis prostowników galwanicznych 

Zajmujemy się również serwisem prostowników galwanicznych. W przypadku uszkodzeń transformatorów przezwajamy je. W razie potrzeby wymieniamy elementy półprzewodnikowe. Naprawiamy układy elektroniki zastosowane w tych urządzeniach, w razie potrzeby montujemy naszą elektronikę.